Географија

Професија за географ


Наречен географ е професионалец кој студира географија.

Географите не само што ги испитуваат физичките и социјалните аспекти на земјата, туку и причините за овие аспекти и можните последици по животната средина.

Географот во Бразил е професионалец кој го завршил диплома за географија, правно квалификуван со закон 6664/79 и ја добива својата регистрација во CREA - Регионалниот совет за инженерство и архитектура - на неговата држава.

Професионална разлика помеѓу географ и наставник по географија е дека географот е квалификуван да издаде технички совети, сè додека тој редовно се поврзува со CREA, како и за подготовка на EIA / RIMA (прелиминарна студија за влијанието врз животната средина и извештај за влијанието врз животната средина). ), а може да понуди и тендер за државни кадри за кои се потребни степени за бакалауреат.

Наставникот по географија е професионалец кој поседува диплома по географија и може легално да ги извршува функциите на наставата, од 6-то до 9-то одделение од основно и средно училиште.

Да предаваме во високото образование, и за диплома и за дипломиран, услов е магистратура, не во суштина во областа на географијата, туку во сродните полиња.
29-ти мај е ден на географот.


Географот, од Јоханес Вермеер