Приказната

Демокрит на Абдера


Демокрит од Абдера бил важен грчки филозоф кој живеел од 460 до 370 година п.н.е. бил ученик на Леукип од Милет (грчки филозоф).

Тој исто така беше астроном и математичар. Неговите идеи за атомизмот биле дека целата материја е составена од мали честички, кои тој ги именувал атоми, што значи неразделни честички. Атомите е грчки збор, каде што „а“ значи не, а „тос“ значи парче.

Не е јасно дали овие атомистички идеи биле негови или оние на неговиот господар Леучипо. За Демокрит, универзумот беше бесконечен, каде што имаше многу други слични светови како нашиот. Постојат записи што тој напишал околу 90 дела. Познат цитат од Демокрит: „Сè што е во универзумот е резултат на среќа и неопходност“.

Видео: Lachhafte Philosophie - Demokrit und Plato (Септември 2020).