Приказната

Историјат речник


Версајски договор

Версајскиот договор беше потпишан мировен договор, по мировната конференција, меѓу Германија и сојузничките земји на крајот на Првата светска војна (јуни 1919 година) каде беа дефинирани условите за германско предавање, имено враќање на региони на Алзас и Лорен во Франција, губење на сите прекуокеански колонии, големите обештетувања што им беа исплатени на победниците и обврската за демилитаризација на нивната армија, услови што претставуваа вистинско понижување за Германија. За многу историчари, токму ова понижување довело до Втората светска војна.

Дознајте повеќе

Други предлози на зборови…

Република

Државен удар

Секуларна

Бартер

Културен идентитет

Модерност

Куртие

Елита

Видео: ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА 005 - Милош С. Милојевић TV Spektar (Септември 2020).