Приказната

Историјат речник


Халтер гласаат

Политичка контрола врз гласачот преку принуда и злоупотреба на овластувањето да гласа за одреден кандидат. Ова ја задржува контролата врз политичката моќ, канцеларијата и јавните фондови. Тоа беше еден од главните инструменти на полковникот за време на раните децении на Републиката, кога тогаш гласањето беше отворено. Денес, тајните гласачки машини и електронските машини за гласање ја намалија оваа практика. Сепак, другите аспекти продолжуваат да ја намалуваат волјата на гласачите, како што е недостаток на информации и силна економска моќ.

Други предлози на зборови…

Обвинител

Концентрациони логори

Неолитски

Индустриска револуција

Владеење на правото

Автомобили на верата

Мировна конференција

Инквизиција