Приказната

Историјат речник


Мировна конференција

Мировната конференција се состоеше од состанок што го одржаа сојузничките сили, продавачи на Првата светска војна, неколку месеци по вооружувањето во ноември 1918. Целта на оваа средба беше да се постави новата политичка карта на Европа, воените репарации што треба да ги плати сојузниците и условите за демилитаризација на поразените земји. Оваа конференција ќе резултира во Версајскиот договор што Германците требаше да го потпишат во јуни 1918 година.

Други предлози на зборови…

Среден век

Буржоазија

Револуција

Крстоносни војни

Популизам

Глобализација

Трговија пост

Обвинител

Видео: ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА 005 - Милош С. Милојевић TV Spektar (Септември 2020).