Приказната

Историјат речник


Мит

Митот е басна што ја раскажува приказната за боговите, полубогите и хероите од антиката. Исто така, служи за симболичко изложување на неверојатен факт или нешто.

Други предлози на зборови…

Устав

Интервенирач

„Останувам“

Глобализација

Монотеизам

Студена војна

Автомобили на верата

Обвинител

Видео: ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА 005 - Милош С. Милојевић TV Spektar (Септември 2020).